@สงวนลิขสิทธิ์ 2008- 2011 โดย บริษัท อัสซุสเทค (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารคิวเฮ้าส์สาทร ชั้น 17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2677-4422-29 โทรสาร 0-2677-4430
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 9.00-18.00 น.
คอลเซ็นเตอร์ โทร. 0-2679-8367-71
ศูนย์บริการอัสซุส สาขา 1
อาคารกริต ชั้น 1 เลขที่ 1032/1-5 ถนนพระราม4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2679-8367-70 แฟ็กซ์ 0-2679-8378
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์


ศูนย์บริการอัสซุส สาขา 3
ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น 4
โทรศัพท์ 0-2986-7903-4 แฟ็กซ์ 0-2992-7168
เวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์ เวลา 10.30-19.30 น.
 
* คุณสมบัติทางเทคนิค อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* หากต้องการรายละเอียดที่ถูกต้อง กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีมีความผิดพลาดจากการพิมพ์
* คำตัดสินของอัสซุสถือเป็นที่สิ้นสุด


ศูนย์บริการอัสซุส สาขา 2
ไอทีมอลล์ อาคารฟอร์จูนทาวน์ ชั้นใต้ดิน
โทรศัพท์ 0-2642-0611-2 แฟ็กซ์ 0-2642-0613
เวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์ เวลา 10.00-19.00 น.