@สงวนลิขสิทธิ์ 2008- 2011 โดย บริษัท อัสซุสเทค คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารคิวเฮ้าส์สาทร ชั้น 17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2677-4422-29 โทรสาร 0-2677-4430
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 9.00-18.00 น.
Asus Call Center โทร. 0-2679-8367-71
*** คุณสมบัติทางเทคนิค อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*** หากต้องการรายละเอียดที่ถูกต้อง กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีมีความผิดพลาดจากการพิมพ์
*** คำตัดสินของอัสซุสถือเป็นที่สิ้นสุด